Uppförande av byggnader


Vi har samlat på oss mycket erfarenhet inom byggnation och inredning av olika typer av byggnader:

  • Uppförande av träregelhus är en högkvalitativ byggnation av hus med en fullständig eller delvis inredning, installation och montering av takkonstruktioner, montering av terrasser, carportar, montering av ventilerade fasader och andra arbeten.
  • Inredningsarbeten: Vi utför snabbt och skickligt målning, kakelsättning, montering av gipsskivor, putsning och andra arbeten.
  • Olika betongarbeten.
  • Andra avslutningsarbeten.